Hội đồng trường


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

 

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

2. Ông Phan Văn Thạnh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng

3. Ông Lê Văn Hảo, Chủ tịch CĐCS, Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên - Công nghệ

4. Ông Đặng Văn Ẩn, Tổ trưởng tổ Toán - Tin

5. Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh - Giáo dục thể chất - Mỹ thuật

6. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, Tổ trưởng tổ Ngữ văn - Lịch sử và Địa lí - Giáo dục công dân

7. Bà Võ Thị Thanh Thủy, Tổ phó tổ Ngữ văn - Lịch sử và Địa lí - Giáo dục công dân

8. Ông Nguyễn Hoàng Vũ Mạnh, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh

10. Bà Trần Thị Phường, Nhân viên Y tế, đại diện tổ Văn phòng

11. Ông Đỗ Ngọc Ánh, Công chức Văn hóa-Xã hội UBND thị trấn Phù Mỹ

12. Ông Trần Văn Minh, Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường

13. Em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 8A1 năm học 2021 - 2022