Chi bộ Đảng


CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Đồng chí NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bí thư Chi bộ

Đồng chí PHAN VĂN THẠNH

Phó Bí thư Chi bộ

Đồng chí LÊ VĂN HẢO

Chi ủy viên

Đồng chí BÙI THỊ THANH THÚY

Chi ủy viên

Đồng chí VÕ THỊ THANH THỦY

Chi ủy viên