Thành tích, truyền thống


THÀNH TÍCH, TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

     Trường được thành lập vào ngày 30 tháng 8 năm 1994, có tên là Trường PTTH cơ sở Phù Mỹ trên cơ sở tách bộ phận văn hóa ra khỏi trung tâm KTTH-HN-DN Phù Mỹ.

     Ngày 10 tháng 6 năm 2003, UBND huyện Phù Mỹ ra Quyết định số 993/QĐ-UB, đổi tên thành trường Trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ. Là một mái trường có bề dày truyền thống về chất lượng dạy và học, nhiều thế hệ thầy và trò của nhà trường đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chỉ tiêu về chất lượng, đưa nhà trường ngày càng lớn mạnh không ngừng.

     Với những thành tích đạt được, nhiều năm học liền nhà trường đạt nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng đáng khích lệ:

     - Năm học 2018-2019, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh Bình Định và Chính phủ tặng Cờ thi đua.

     - Năm học 2019-2020, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen.

     - Năm học 2020-2021, nhà trường được UBND huyện Phù Mỹ tặng Giấy khen, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

     - Năm học 2021-2022, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen và Cờ thi đua.

     - Năm học 2022-2023, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.