Video hoạt động nhà trường


video
GIẢI NHẤT CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022 - TRƯƠNG MAI THANH TÚ - LỚP 8A6
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. CHÂU BẢO QUYÊN - LỚP 9A5
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. VÕ ĐẶNG CHI NA - LỚP 9A3
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. VÕ THỊ TUYẾT NHƯ - LỚP 8A5
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. ĐỖ THANH HẰNG - LỚP 8A3
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. NGUYỄN DIỆU THƯ - LỚP 7A6
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. NGUYỄN PHƯƠNG MAI - LỚP 7A1
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 202-2022. NGUYỄN NAM PHONG - LỚP 6A4
video
GIẢI NHÌ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022. PHẠM BẢO NGÂN - LỚP 6A1
video
GIẢI NHẤT CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022 - NGUYỄN TRƯƠNG GIA HƯNG - LỚP 9A2
video
GIẢI NHẤT CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021- 2022. TRẦN THẨM MINH QUÂN - LỚP 7A5
video
GIẢI NHẤT CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021- 2022 - VÕ NGUYỄN HỒNG PHÁT. LỚP 6A1