Tổ Toán-Tin Trường THCS thị trấn Phù Mỹ


TỔ TOÁN - TIN

Nhà giáo ĐẶNG VĂN ẨN - Tổ trưởng

Nhà giáo HUỲNH THỊ KIM ÁNH - Tổ phó

Nhà giáo HUỲNH VĂN MINH

Nhà giáo NGUYỄN VĂN THANH

Nhà giáo NGUYỄN NGỌC TRÚC

Nhà giáo BÙI THỊ TÂM

Nhà giáo NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Nhà giáo NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Nhà giáo CÁP VĂN HẢI

Nhân viên thư viện NGUYỄN THỊ THÚY NGA