Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định


Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc giãn cách xã hội tỉnh Bình Định theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tin liên quan